Τιμοκατάλογος

 

 

« Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα της, καθώς και τις λεπτομέρειες που τα συνοδεύουν, όταν κριθεί απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.
Τα φινιρίσματα που απεικονίζονται στους καταλόγους ίσως αλλοιώνονται, λόγω περιορισμών κατά την εκτύπωση ή την μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή.
Η εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αντιγραφή των καταλόγων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας. »