Σειρά εξαρτημάτων σε μαύρο ή οποιοδήποτε φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής

Η εταιρεία μας παρέχει, κατόπιν παραγγελίας, την δυνατότητα βαφής των εξαρτημάτων της, σε μαύρο ή οποιοδήποτε άλλο φινίρισμα ηλεκτροστατικής βαφής (Ral).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 93 22 285 & 210 93 19 346.