Μεντεσές “μύλι” (κέντρο πίρος)

Για 5 mm γυαλί

 

Κωδικός: 6506 Κατηγορία: