Συστήματα Συρόμενων για ντουζιέρες μεσόπορτες, πόρτες