Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή
Το www.kazahellas.gr αποτελεί την Ιστοσελίδα και πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΑΝΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «KAZA HELLAS S.A.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ραφτοπούλου, αρ. 19 & Μάχης Αναλάτου, αρ. 89, τκ 11745) με ΑΦΜ: 998382196 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 087291202000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kazahellas.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 9319346, και μέσω του οποίου η εταιρεία εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της διαδικτυακά (εφεξής η «Εταιρεία»).
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, της Ιστοσελίδας (στην έννοια της οποία εντάσσονται και οι περαιτέρω υποσελίδες) και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι Χρήστες/Πελάτες (εφεξής και ως «Χρήστες» ή «Πελάτες») καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, της Ιστοσελίδας (στην έννοια της οποία εντάσσονται και οι περαιτέρω υποσελίδες) και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Χρήστης ο οποίος δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας οφείλει να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

2. Δυνατότητα επικοινωνίας.
Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες να αποστέλλουν μηνύματα στην Εταιρεία δια της πλατφόρμας επικοινωνίας που τηρείται στην Ιστοσελίδα. Προκειμένου να αποσταλεί το μήνυμα, καλείται ο Χρήστης σωρευτικά (α) να συμφωνήσει πλήρως με τους παρόντες Όρους, και (β) να δηλώσει ότι έλαβε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνήσει ως προς τα (α) και (β) ανωτέρω σημεία, δεν ολοκληρώνεται και ακυρώνεται η διαδικασία αποστολής του μηνύματος και δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό δεδομένο (εξαιρουμένων τυχόν cookies). Εάν ο Χρήστης συμφωνήσει ως προς τα (α) και (β) ανωτέρω σημεία, τότε αποστέλλεται το μήνυμα και αποθηκεύεται η διεύθυνση e-mail του, το όνομα και επίθετο και τα αναγραφόμενα στο μήνυμά του στοιχεία, με σκοπό την ανταπόκρισή της Εταιρείας στο περιεχόμενο του μηνύματος.

3.Δυνατότητα εγγραφής.
Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε Χρήστες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες: (1) στοιχεία που ο Χρήστης δίνει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του ως ιδιώτης με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (β) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, και (2) στοιχεία που ο Χρήστης δίνει στην Εταιρεία κατά την εγγραφή του ως επιτηδευματίας ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου και προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τα στοιχεία των Χρηστών που δύναται να απαιτούνται για την εγγραφή αυτών και τα οποία καταχωρούνται από τους Χρήστες και αποθηκεύονται έστω και προσωρινά από την Εταιρεία είναι τα εξής: (α) όνομα-επώνυμο / επωνυμία, (β) Α.Φ.Μ., (γ) διεύθυνση κατοικίας / έδρας, (δ) E-mail, (ε) σταθερό τηλέφωνο ή και κινητό τηλέφωνο, (στ) την τράπεζα στην οποία τηρεί ο Χρήστης τραπεζικό λογαριασμό ή διατηρεί πιστωτική κάρτα, (ζ) ιδιότητα επιτηδευματία. Κατόπιν καταχώρισης των στοιχείων αυτών από το Χρήστη, η Εταιρεία προβαίνει σε έλεγχο του Α.Φ.Μ. στο σύστημα VIES προκειμένου να διαπιστωθεί η ιδιότητα του επιτηδευματία ή του νομικού προσώπου (καλούμενης εφεξής και ως η «εμπορική ιδιότητα»). Εφόσον δεν διαπιστώνεται η εμπορική ιδιότητα, γίνεται η εγγραφή του Χρήστη ως ιδιώτη και τα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση θα τηρούνται και θα γίνεται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας, (β) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, εφόσον επέλεξε τα υπό (α) και (β) κατά την εγγραφή του ως Χρήστη, (γ) την ενημέρωσή του περί άμεσης διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που έχουν τυχόν συλλεχθεί και αποθηκευτεί εάν δεν έχει επιλέξει τα υπό (α) και (β) και τέλος, (δ) την ενημέρωσή του περί του ότι δεν είναι δυνατόν να εγγραφεί ως Χρήστης με εμπορική ιδιότητα και επομένως δεν θα παραλειφθεί και δεν θα εκτελεστεί η τυχόν παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφόσον διαπιστωθεί η εμπορική ιδιότητα του Χρήστη, γίνεται η εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με την εμπορική ιδιότητα. Στην τελευταία περίπτωση, τα στοιχεία θα τηρούνται και θα γίνονται χρήση αυτών από την Εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό: (α) την παροχή πρόσβασης σε τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, (β) την παροχή πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας προκειμένου να παραγγέλλει, αγοράζει προϊόντα της Εταιρείας και πληρώνει ηλεκτρονικά, συνεπώς η Εταιρεία θα κάνει χρήση των στοιχείων αυτών και για τις επί μέρους δικαιοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο χρησιμοποίησης της πλατφόρμας διαδικτυακής πώλησης, (γ) την εμπορική επικοινωνία με αυτόν μέσω e-mail και τηλεφώνου, (δ) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, και (ε) την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (στ) την απευθείας εμπορική προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της Εταιρείας εφόσον επέλεξε τα υπό (ε) και (στ) κατά την εγγραφή του.
Στο τελευταίο βήμα της καταχώρισης των στοιχείων από το Χρήστη και πριν τη συλλογή και αποθήκευση αυτών από την Εταιρεία, καλείται σωρευτικά: (α) να συμφωνήσει πλήρως με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (β) να δηλώσει ότι έλαβε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (γ) να συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εταιρείας και (δ) να συγκατατεθεί ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του πελάτη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, άλλως, εάν δεν συμφωνήσει με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) ακυρώνεται η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων, τα τελευταία δεν συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Εταιρεία και δεν εγγράφεται ο Χρήστης στην Ιστοσελίδα.

4. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

6. Περιορισμός ευθύνης
Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7. Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, και 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

8. Χρήση της Ιστοσελίδας
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, ο πελάτης αναλαμβάνει: α. Να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλει θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες. β. Να μην προβαίνει σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν η εταιρεία θεωρήσει ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχει το δικαίωμα να την ακυρώσει και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. γ. Να παρέχει στην Εταιρεία με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), την ταχυδρομική του διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεται ότι μπορεί η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εάν ο πελάτης δεν παρέχει στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, η Εταιρεία δεν μπορεί να προωθήσει την παραγγελία του. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, ο πελάτης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις.

9. Περιορισμένη άδεια
Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον Χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: 1) ο Χρήσης πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 2) δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

10. Σύνδεσμοι (links)
Οι σύνδεσμοι (υπερσυνδέσεις) που τυχόν υπάρχουν στην Ιστοσελίδα παραπέμποντας σε άλλες ιστοσελίδες, παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την λειτουργία των συνδέσμων, ούτε αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους. Κατά συνέπεια, η χρήση και η πρόσβαση στις συνδεόμενες ιστοσελίδες γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται, και τη λειτουργία, των συνδέσμων και των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω ιστοσελίδων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτές διαχειρίζονται τους επισκέπτες και χρήστες τους. Συνεπώς, οι Χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων και να απευθύνονται στους διαχειριστές αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

11. Κατάρτιση Συμβάσεων
Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη/χρήστη/επισκέπτη αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία του γίνει ρητώς αποδεκτή από την Εταιρεία. Αν η παραγγελία του δεν γίνει δεκτή από την Εταιρεία και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό του χρήστη, τότε αυτά επιστρέφονται στο ακέραιο. Για να κάνει μια παραγγελία ο πελάτης θα του ζητηθεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσει το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής”. Κατόπιν θα λάβει ένα e-mail από την εταιρεία το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας του (“Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας”) από την Εταιρεία. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους της Εταιρείας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή στον πελάτη ενός e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί (“Επιβεβαίωση Αποστολής”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ της Εταιρείας (εφεξής «η Σύμβαση») και του πελάτη θεωρείται συναφθείσα μόνο εφόσον σταλεί από την Εταιρεία η Επιβεβαίωση Αποστολής. Η Σύμβαση αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων η αποστολή έχει επιβεβαιωθεί στην Επιβεβαίωση Αποστολής.

12. Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορεί να παραγγείλει. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί ο πελάτης να παραγγείλει τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, η Εταιρεία θα επιστρέψει το ποσό που ενδεχομένως έχει πληρώσει στο ακέραιο.

13. Απόρριψη Παραγγελίας
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, αζημίως για εκείνη. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώνονται όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία, είναι πιθανό να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορριφθεί η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου έχει ήδη σταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το προαναφερόμενο δικαίωμα το οποίο δύναται να πράξει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και αζημίως για εκείνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι στον πελάτη ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου έχει σταλεί η Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

14. Παράδοση Προϊόντων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ως άνω υπό 12. όρου σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Αποστολής ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζομένου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται αφού επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραλαβής Παραγγελίας. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.
Εάν η Εταιρεία δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην ημερομηνία παράδοσης με υπαιτιότητά της και εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο αυτής, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά και του παρέχεται η επιλογή είτε να συνεχίσει την αγορά με νέα ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται από την Εταιρεία, είτε να ακυρώσει την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραδοθεί με την παράδοση των προϊόντων στο μεταφορέα, άλλως, σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνεται από το μεταφορέα, με την παράδοση στον πελάτη που τεκμαίρεται ιδίως εάν ο τελευταίος ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει αυτός, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.
Ημερομηνίες και ώρες αποστολής:
Η Εταιρεία πραγματοποιεί αποστολή προϊόντων σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση υπηρεσίας courier όπου τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη, είτε με φορτηγό της ίδιας της Εταιρείας που παρέχεται δωρεάν, είτε με παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα της Εταιρείας. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ACS για την μεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ετοιμάζονται και παραδίδονται για αποστολή έως και πέντε εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στην εταιρεία ταχυμεταφορών ACS, έως και πέντε εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στο φορτηγό της Εταιρείας και τέλος έως και πέντε ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στο κατάστημα της Εταιρείας. Παραδόσεις εντός του καταστήματος της Εταιρείας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από Δευτέρα έως και Παρασκευή τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος, ήτοι από τις 08:00 έως τις 16:00. Παραδόσεις αποστολών με courier ή με το φορτηγό της Εταιρείας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 15:00.

15. Αδυναμία Παράδοσης
Εάν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης και σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης και από πλευράς πελάτη η Εταιρεία θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα τυχόν έξοδα μεταφοράς, καθώς και το κόστος α΄ υλών και κατασκευής και μεταποίησης σε περίπτωση προϊόντων προσαρμοσμένων μετά από ειδική κατασκευή ή μεταποίηση, στις ανάγκες του πελάτη) όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει. Σε περίπτωση υπαιτιότητας από πλευράς πελάτη, τότε η Εταιρεία, αφού ακυρώσει την παραγγελία (και εισπράξει τυχόν έξοδα μεταφοράς καθώς και κόστος α΄ υλών και κατασκευής και μεταποίησης σε περίπτωση προϊόντων προσαρμοσμένων μετά από ειδική κατασκευή ή μεταποίηση, στις ανάγκες του πελάτη), δύναται είτε (α) να πιστώσει κάθε καταβολή του πελάτη έναντι νέας παραγγελίας, είτε (β) να επιστρέψει το ποσό της καταβολής στον πελάτη, ιδίως εάν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την ακύρωση της παραγγελίας και δεν έχει λάβει χώρα νέα παραγγελία.

16. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων
Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται στον πελάτη από τη στιγμή παράδοσης στο μεταφορέα, άλλως, σε περίπτωση που η παράδοση δεν γίνεται από το μεταφορέα, με την παράδοση στον πελάτη που τεκμαίρεται ιδίως εάν ο τελευταίος ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει αυτός, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια του με την παράδοση των προϊόντων.

17. Τιμή και Πληρωμή
Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η Εταιρεία φροντίζει πάντοτε να διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος που ο πελάτης έχει παραγγείλει, θα ενημερωθεί από την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν και θα του δοθεί η δυνατότητα να επιβεβαιώσει την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του, θα θεωρηθεί ότι η παραγγελία έχει ακυρωθεί και θα επιστραφεί στο ακέραιο κάθε ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προμηθεύσει κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν έχει σταλεί η Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από τον πελάτη ως λανθασμένη τιμή. Στις τιμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναγράφεται και ο Φ.Π.Α τεμαχίου άλλα όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται και προστίθενται στη συνολική τιμή κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν τις παραγγελίες για τις οποίες έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
Από την στιγμή που ο πελάτης έχει επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, αυτά προστίθενται στο καλάθι αγορών του και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσει την παραγγελία και να πληρώσει. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που του ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της παραγγελίας του. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εγγεγραμμένου Χρήστη, το αρχείο με όλες του τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: α) μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover, β) με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass ή γ) με τραπεζική κατάθεση/έμβασμα στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Την στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής” επιβεβαιώνει ότι η χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα του ανήκει. Οι προαναφερόμενες κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας του. Αν ο εκδότης της κάρτας δεν εγκρίνει την πληρωμή, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και η σύναψη Σύμβασης με τον πελάτη καθίσταται αδύνατη.
17.1 Ασφάλεια Συναλλαγών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

18. Πολιτική Επιστροφών

18.1 Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει ο ίδιος, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει αυτός, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορεί είτε να ενημερώσει την Εταιρεία ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται στον ως άνω υπό 1. όρο, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 210 9319346, για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από αυτήν τη Σύμβαση με ρητό τρόπο (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του/των προϊόντος/ων για το/α οποίο/α ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Για να υπαναχωρήσει εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλει την επικοινωνία του σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.
Αποτελέσματα Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση που ο πελάτης υπαναχωρήσει από αυτή τη Σύμβαση, η Εταιρεία θα επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση, υπό τους πρόσθετους όρους του παρόντος, όλες τις πληρωμές που έχει λάβει από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης στον αρχικό τόπο παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχει τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης και λιγότερο ακριβή από αυτή που του προσφέρει η Εταιρεία). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί πάντως να παρακρατεί την επιστροφή είτε μέχρι να λάβει όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πελάτης έχει επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Μπορεί να επιστρέψει και να παραδώσει τα προϊόντα «χέρι με χέρι» στο κατάστημα της Εταιρείας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο πελάτης ενημέρωσε την Εταιρεία για την υπαναχώρησή του από τη Σύμβαση αυτή. Θεωρείται ότι το έχει πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχει δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών. Θα επιβαρυνθεί με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός μόνο από την περίπτωση που τα παραδώσει «χέρι με χέρι» στο κατάστημα της Εταιρείας ή τα παραδώσει στην εταιρεία ταχυμεταφορών (Courier) που θα ορίσει η Εταιρεία. Ο πελάτης ευθύνεται για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.
Ο πελάτης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει αζημίως από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι προϊόντα προσαρμοσμένα μετά από ειδική κατασκευή ή μεταποίηση στις ανάγκες του πελάτη.
Το δικαίωμά του πελάτη να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε. Κανένα ποσό δεν θα επιστραφεί από την Εταιρεία εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, ο πελάτης πρέπει να φροντίσει για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο αυτά βρίσκονται στην κατοχή του και για την επιστροφή των προϊόντων χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη/τιμολόγιο που παρέλαβε κατά την παράδοση του. Αφού η Εταιρεία εξετάσει λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, ενημερώνει τον πελάτη εάν δικαιούται επιστροφή χρημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα.

18.2 Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων
Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ότι το προϊόν που παρήγγειλε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας στο 210 9319346 και θα του δοθούν οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στο καταστήματα της Εταιρείας ή να το παραδώσει στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) που θα στείλει η Εταιρεία. Πρέπει να επιστρέψει το προϊόν μαζί με το δελτίο επιστροφής.
Η Εταιρεία θα εξετάσει προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα ενημερώσει τον πελάτη μέσω e-mail ή τηλεφώνου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (εάν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που ο πελάτης θα επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία πιθανόν ο πελάτης επιβαρύνθηκε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων του πελάτη γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Τα νόμιμα δικαιώματά του πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.

19. Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας στην Ιστοσελίδα μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του ο πελάτης, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας μπορεί να κάνει πίσω (back) και να διαγράψει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’. Ακόμη και αν έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν μπορεί να την ακυρώσει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@kazahellas.gr. Στην επιλογή πληρωμής με τραπεζική κατάθεση η παραγγελία ακυρώνεται εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών.

20. Καθυστέρηση Παραγγελίας
Η τυχόν καθυστέρηση της παραγγελίας του πελάτη μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:
Κατάθεση Σε Τράπεζα:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την ταχύτερη αποστολή της παραγγελίας του, πρέπει στο καταθετήριο να αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο που δόθηκε κατά την δημιουργία της παραγγελίας. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων έπειτα από κατάθεση σε τράπεζα, πρέπει να εμφανιστεί στον λογαριασμό της Εταιρίας το ποσό που κατατέθηκε και να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων.Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τη συμβολή της εκάστοτε τράπεζας και για το λόγο αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων.
Ο προμηθευτής καθυστέρησε να στείλει το προϊόν:
Προκειμένου η Εταιρεία να προσφέρει ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της, παραγγέλνει τα προϊόντα της από μια μεγάλη λίστα προμηθευτών, Ελλήνων και ξένων. ΄
Είθισται όμως σε ορισμένες περιπτώσεις, μια παραγγελία να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στην μεταφορά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη, επικοινωνεί μαζί του και τον ρωτάει εάν επιθυμεί να παραδώσει την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο που θα προτείνει η ίδια. Το είδος αυτό θα αποσταλεί αμέσως μετά την παραλαβή του από την Εταιρεία.
Το προϊόν που έχετε παραγγείλει έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο:
Στα προϊόντα που διατίθενται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο κάποιος προμηθευτής να ανακοινώσει απροειδοποίητα την κατάργηση ορισμένων προϊόντων. Και σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη, προκειμένου να του προτείνει εναλλακτικές λύσεις.
Όταν συμβαίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες και γενικά σε περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την ομαλή μεταφορά και παράδοση.
Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον πελάτη (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, σχετικά με την παραγγελία του ή με την πληρωμή της . Για παράδειγμα, όταν τα στοιχεία του πελάτη που είναι καταχωρημένα δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

21. Ασφαλή προϊόντα
Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα συμμορφώνονται με την ισχύουσα Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τη χρήση για την οποία προορίζονται και τους όρους της χρήσης αυτής.

22. Γενικοί όροι
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εξυπηρετεί αποκλειστικά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

23. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια αποκλειστικά για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς η οποία προκύπτει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και ιδίως από τις Συμβάσεις ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αθήνα
Ιούνιος 2021