Οδηγός – Διανομέας

Η Kaza Hellas Α.Ε επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη
  • Κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον Β - Γ΄ κατηγορίας και ΠΕΙ
  • Απαραίτητη εμπειρία σε διανομές


Περιγραφή Θέσης:

  • Μεταφορά εμπορευμάτων της εταιρίας προς και από πελάτες
  • Συνεργασία με το τμήμα Αποθήκης της εταιρίας.
  • Συσκευασία, έλεγχος εμπορευμάτων σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων, εξυπηρέτησης και e-shop.
  • Διεκπεραίωση παραδόσεων εμπορευμάτων με όλα τα συνοδευτικά απαραίτητα έγγραφα
  • Συνεργασία με τα τμήματα Αποθήκης, Λογιστηρίου και Εμπορικό
  • Πενθήμερη εργασία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Email :cv@kazahellas.gr