ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

GLASS ACCESSORIES IMPORT

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες βιομηχανοποιημένων ΙΝΟΧ προϊόντων στήριξης υάλου στην Ελλάδα.
Μεγάλη ποσότητα προϊόντων της εισάγονται από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία αλλά και τρίτες χώρες. Αναλογικά, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές εταιρείες της εγχώριας αγοράς