Χρήση Cookies

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται η χρήση “cookies”. Το cookie είναι μια πληροφορία την οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και στη συνέχεια να ανακτηθεί. Το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο δικτυακό τόπο εκτός από εκείνον που το δημιούργησε. Τα περισσότερα cookies διατηρούνται μόνο όσο διαρκεί η επίσκεψη στο δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον Χρήστη του δικτυακού τόπου μέσω τηλεφώνου, e-mail, ή με άλλο μέσο. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα με κατάλληλη ρύθμιση στην εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιεί να ειδοποιείται κάθε φορά που του αποστέλλονται cookies, ώστε να τα αποφεύγει. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης ειδοποιείται με κατάλληλη ένδειξη στην Ιστοσελίδα ότι γίνει χρήση Cookies και καλείται να εγκρίνει τη χρήση αυτή. Εάν δεν την εγκρίνει, τότε δεν γίνεται χρήση των cookies ωστόσο δύναται η περιήγηση στην Ιστοσελίδα να είναι δυσχερής ή και αδύνατη. Εάν την εγκρίνει, τότε ενδέχεται να γίνεται χρήση των cookies.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Προστασίας.