Ειδικές κατασκευές σε 3D video

Ειδικές κατασκευές από την Kaza Hellas S.A.

Δείτε στο παρακάτω video:

  • Σταθεροποιητές
  • Πλαίσια καθρέπτη & Βάσεις στήριξης
  • Βάσεις τραπεζιών γραφείων
  • Κολώνες τετράγωνες
  • Στέγαστρα
  • Κολώνες & Χειρολισθήρες