Υπάλληλος Γραφείου για πωλήσεις Β2Β

Η Kaza Hellas Α.Ε επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση προσφορών.
 • Τιμολόγηση – κοστολόγηση- διεκπεραίωση των παραγγελιών.
 • Καταχώρηση- αρχειοθέτηση παραστατικών.
 • Διεκπεραίωση εσωτερικών εργασιών σχετικών  με το αντικείμενο της θέσης.
 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες.
 • Επικοινωνία και συντονισμός με τα όλα τα τμήματα της εταιρείας και την διοίκηση.

Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

 • 2+ χρόνια εμπειρίας σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων.
 • Δίπλωμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Γνώση ERP προγράμματος .
 • Άριστη γνώση  αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ – πιστοποίηση ECDL.
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Εστίαση στους στόχους και εξαιρετική αντίληψη τεχνικών θεμάτων.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο:

Email :[email protected]

fax : 210 9341570