Υπερδιάφανοι Στεγανωτικοί Σύνδεσμοι με Αυτοκόλλητο

9884

Με σκληρό φτερό για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9882

Με μαλακό φτερό για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9881

Με μαλακό φτερό 135° για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9883

Φούσκα για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9885

Μαγνητικό προφίλ 90° / 180° για ανοιγόμενες πόρτες για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9880

Ήτα για 12 mm γυαλί, μήκος 250 cm


 

9886

Προφίλ μαγνητικό με αυτοκόλλητη ταινία για 8-10 mm γυαλί, μήκος 250 cm