Τεχνικός Πωλήσεων για πωλήσεις Β2Β

Η Kaza Hellas Α.Ε επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

 O κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει:

 • Την ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου πελατολογίου με οργανωμένες επισκέψεις εντός  – εκτός Αττικής.
 • Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση προσφορών, λήψη παραγγελιών  σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.
 • Τη διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου συνεργατών
 • Την τεχνική και after sales υποστήριξη των πελατών για τα προϊόντα της εταιρείας.

Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

 • 2+ χρόνια εμπειρίας σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων.
 • Δίπλωμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Εστίαση στους στόχους και εξαιρετική αντίληψη τεχνικών θεμάτων.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Δυνατότητα  επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αττικής.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Εταιρικό μεταφορικό μέσο.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο.
 • Tablet .
 • Σταθερός μισθός και bonus ανάλογα με την επίτευξη στόχων.
 • Εκπαίδευση.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο:

Email : [email protected]

fax : 210 9341570