Έτοιμες καμπίνες Easyfit

  • Γωνιακή καμπίνα διαστάσεις 900 x 900 x 1800, Easyfit 0.2

    Κωδικός: P.08661.1.06.000
  • Γωνιακή μονόφυλλη καμπίνα με πλαϊνό σταθερό γυαλί διαστάσεις 1200 x 900 x 1800, Easyfit 0.3

    Κωδικός: P.08662.1.06.000
  • Ημικυκλική καμπίνα διαστάσεις 900 x 900 x 1800, Easyfit 0.1

    Κωδικός: P.08660.1.06.000